Het project

De focus ligt de komende jaren op het uitwerken van de plannen voor een betere spoorontsluiting in North Sea Port tussen Terneuzen en Gent.

Hierbij worden drie infrastructuurprojecten beoogd:

  • een nieuwe verbinding op de oostoever tussen het Nederlandse Axel en het Belgische Zelzate;
  • een nieuwe zuid-oostboog in het spoor ten oosten van de Sluiskilbrug;
  • de uitbreiding van en ontsluiting naar het noorden van de spoorbundel aan het Kluizendok (‘Zandeken’).

Nederland en België/Vlaanderen voorzien samen 4 miljoen euro (50/50) voor de verdere planuitwerking van Rail Ghent Terneuzen. De ondertekenaars zijn hoopvol dat Europa dit unieke grensoverschrijdende spoorproject meefinanciert, daar zetten zij zich gezamenlijk voor in.

Intentieverklaring   Bijlagen

Together. Smarter.

Een spoedig verloop van de spoorontwikkeling in het havengebied North Sea Port wordt op nationaal niveau gesteund. Het gebied rond Gent en Terneuzen ontwikkelt zich meer en meer tot één samenhangende grensoverschrijdende regio, bijvoorbeeld met betrekking tot de arbeidsmarkt, woningmarkt, cultuur en zorg.

Bekijk hieronder wat de Nederlandse staatssecretaris van Infrastructuur en de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken daarover zeggen.

Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters:

Nederlandse staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven:

Het vervoer van goederen per trein is een duurzaam alternatief voor het vervoer over de weg en daarom is het goed dat we naar mogelijk nieuwe spoorverbindingen kijken. Door een oude wens voor een verbetering van de spoorverbinding tussen Gent en Terneuzen nu nader te onderzoeken, komt deze een stap dichterbij. Het is goed dat Nederland en België hier samen in optrekken.

Stientje van Veldhoven, Nederlandse staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Alle partijen die de intentieverklaring hebben ondertekend, delen de ambitie voor regionale groei en de ontwikkeling van een dynamisch en florerend North Sea Port. Een verdere ontwikkeling van de spoorontsluiting in het havengebied is daarbij essentieel. Die zorgt namelijk voor een betere bereikbaarheid van de bedrijven. Het bevordert de ontwikkeling van het multimodaal vervoer in de haven, waardoor het spoor beter samengaat met vervoer van goederen via binnenvaart, zeevaart, weg en buisleiding. Extra spoorontsluitingen passen daarbij ook in het klimaatbeleid door in te zetten op duurzaam transport en leefbaarheid in en rond het havengebied. Dit kan in de toekomst ook reizigersvervoer per trein mogelijk maken.

Vanuit Vlaanderen juichen we een initiatief als Rail Ghent Terneuzen enkel toe. Het is een voorbeeld van hoe we door samenwerking onze doelstellingen inzake de modal shift kunnen bereiken. Een verschuiving richting het spoor zorgt niet alleen voor een vermindering van vrachtverkeer over de weg, het geeft ook een logistieke en economische boost, met finaal een positieve impact op onze luchtkwaliteit en ons klimaat. Door middel van de Vlaamse spoorprioriteiten, opgenomen in het strategisch meerjarenplan van Infrabel, lag de focus vanuit Vlaanderen reeds op spoorlijn 204, met de intentieverklaring voor Rail Ghent Terneuzen verscherpen we verder de aandacht voor de Gentse havenzone.

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

Verbeteren
duurzaamheid,
investeringsklimaat
en concurrentiepositie

North Sea Port heeft stevige ambities op het gebied van duurzaamheid. Een betere spoorinfrastructuur speelt een belangrijke rol bij een duurzame modal split omdat er een verschuiving van wegtransport naar het spoor plaats kan vinden. Daarnaast vergroot de aanwezigheid van voldoende en betrouwbaar spoor de concurrentiepositie van de bedrijven in de haven en worden de havens nog aantrekkelijker als vestigingslocatie voor bedrijven.
 

Naast economische motieven zijn, voor de drie spoorprojecten, het verbeteren van duurzaamheid en leefbaarheid in en rond het grensoverschrijdende havengebied van groot belang. Inzetten op een daling van het vervoer over de weg, ten gunste van duurzame alternatieven zoals spoor, is de ambitie. Het Rail Ghent Terneuzen project kan op termijn 8.500 vrachtwagens per maand van de weg halen, met tot 80% minder CO2-uitstoot per kilometer als gevolg.

Daan Schalck, CEO van North Sea Port

 

Het spoorproject Rail Ghent Terneuzen heeft een breed draagvlak. Naast de projectpartners hebben ProRail, Infrabel, een groot aantal bedrijven, koepelorganisaties VNO-NCW, VOKA en Economic Board Zeeland, vervoerders in de grensregio, de Vlaamse Overheid, Euregio Scheldemond en de gemeente Zelzate de aanpak en oplossingsrichting voor de problematiek richting de Europese Commissie onderstreept. In zowel het Nederlandse als Belgisch Federaal Parlement is unanieme politieke steun uitgesproken aan het grensoverschrijdende spoorgoedervervoer Rail Ghent Terneuzen. Ook de Zeeuwse Milieufederatie laat weten positief tegenover de aanpak en de oplossingsrichting voor de problematiek te staan.

Een betere spoorontsluiting voor North Sea Port past in de ambitie van de Belgische regering, om het volume van het goederenvervoer per spoor te verdubbelen tegen 2030. Een betere spoortoegang naar de havens betekent winst voor de binnenlandse economie en voor de lokale bedrijven: één euro investeren in het spoor brengt gemiddeld drie euro op voor de economie. Door vrachtwagens van de weg te halen, werken we ook voor het klimaat. Daarnaast versterkt de verbinding van Gent met Terneuzen ook de internationale samenwerking met Nederland. Ik ben tevreden dat dit project goed onderzocht wordt en wacht nu de conclusies van de studies af.

Georges Gilkinet, Belgisch minister van Mobiliteit

De partijen, die de intentieverklaring hebben ondertekend, volgen nadat eerst gedegen onderzoek is gedaan. Benieuwd welke stappen zijn genomen? Bekijk dan het hoofdstuk Aanleiding.

  Brochure   Planning