In het Gentse deel van North Sea Port is vrijdag door de Belgische spoorbeheerder Infrabel het vernieuwde emplacement Zandeken geopend. Het complex moet tevens de springplank vormen voor een nieuwe goederenspoorlijn naar Nederland op de linkeroever van het kanaal Gent-Terneuzen. North Sea Portis het grensoverschrijdende havengebied dat is ontstaan uit de fusie tussen Gent, Terneuzen en Vlissingen.

Auteur: Nick Augusteijn
Media: SpoorPro
Datum: 8 mei 2023

North Sea Port is het grensoverschrijdende havengebied dat is ontstaan uit de fusie tussen Gent, Terneuzen en Vlissingen. Het aantal sporen op het emplacement Zandeken is uitgebreid van vijf naar negen. Deze sporen zijn bovendien 750 meter lang, om plaats te kunnen bieden aan de langere goederentreinen van de toekomst. Tijdens de uitbreidingswerkzaamheden, waarmee een bedrag van 2,5 miljoen euro is gemoeid, is tevens een nieuwe seinrichting geïnstalleerd met automatische wissels. Op het terrein is door Infrabel en North Sea Port voorzien in extra ruimte voor nog meer sporen, mocht de vraag verder oplopen. Vanuit het emplacement Zandeken moet in de toekomst een nieuwe directe goederenlijn naar Nederland worden aangelegd. "Dat moet het mogelijk maken om ladingen van Nederlandse bedrijven te combineren met ladingen van bedrijven aan het Kluizendok in North Sea Port, wat het spoorvervoer toegankelijker maakt ook voor bedrijven met kleiner volumes", zegt Infrabel woordvoerder Thomas Baeken

Oplossingsrichtingen

In februari maakten Infrabel, ProRail en North Sea Port bekend een studiefase te zullen starten voor de grensoverschrijdende spoorontwikkeling in en om het havengebied tussen Gent en Terneuzen. Op die manier willen de partijen oplossingsrichtingen voor de uitbreiding van het goederenspoor verder uitwerken. De studiefase gaat na de zomer van 2023 van start en wordt financieel ondersteund door de Belgische en Nederlandse overheid. Het project kan op brede politieke steun en aanmoediging van het bedrijfsleven rekenen. De regeringen van Nederland, Belgi├ź en Vlaanderen zetten in 2021 hun handtekening onder een intentieverklaring (die vorig jaar nog is vernieuwd) voor een betere spoorontsluiting in het havengebied. De Nederlandse regering onderstreepte vervolgens haar steun met 105 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds. De studiefase wordt deels bekostigd met geld uit dit fonds. Infrabel put uit zijn meerjareninvesteringsplan voor de studie. Tevens is een Europese subsidie (Connection Europe Facility subsidie) aangevraagd.