Het grensoverschrijdende spoorgoederenproject in North Sea Port dat Zeeuws-Vlaanderen met Gent verbindt, krijgt 105 miljoen euro van het Groeifonds. Hiermee onderstreept de Nederlandse regering het belang van de spoorontwikkeling in het havengebied voor structurele en duurzame economisch groei.

De regeringen van Nederland, België en Vlaanderen werken samen aan een verbeterde ontsluiting van North Sea Port per spoor. Daartoe ondertekenden zij met de regio in 2021 ook een intentieverklaring voor een betere spoorontsluiting in het havengebied tussen Terneuzen en Gent. 

Eén grensoverschrijdende regio 

Het gebied rond de grensoverschrijdende haven North Sea Port - van Vlissingen tot aan Gent - ontwikkelt zich tot één samenhangende grensoverschrijdende regio. Onder meer op het vlak van arbeidsmarkt, woningmarkt, cultuur en zorg. De fusie van North Sea Port tot één Nederlands-Vlaamse haven in 2018 heeft deze ontwikkeling versterkt. Zowel de regionale als de nationale overheden ondersteunen deze ambitie voor groei en de ontwikkeling van een dynamisch en florerend North Sea Port District. 

Toekenning Groeifonds erkent belang van het grensoverschrijdende spoorproject 

De steun vanuit het groeifonds onderschrijft de inzet van North Sea Port voor duurzaam transport en leefbaarheid in het havengebied en een betere bereikbaarheid van de bedrijven. Het project kan in de toekomst ook reizigersvervoer per trein mogelijk maken. 

Het besluit van de Nederlandse regering is genomen op advies van de onafhankelijke commissie voor het Nationaal Groeifonds onder voorzitterschap van Jeroen Dijsselbloem. Omdat het een grensoverschrijdend project is, is in lijn met de in 2021 gesloten Intentieovereenkomst de verwachting meegegeven dat ook in België de benodigde parallelle stappen zullen worden gezet in de komende jaren. 

Dat het groeifonds de bijdrage heeft goedgekeurd onderstreept het nationale en regionale belang van dit unieke grensoverschrijdende spoorproject en de bijdrage aan de structurele en duurzame economisch groei van Nederland.

Bekijk hieronder de felicitatie van de minister Vivianne Heijnen:

Placeholder video

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat): 

“Het is fantastisch nieuws dat het Nationaal Groeifonds heeft besloten om 105 miljoen euro te investeren in het grensoverschrijdende spoortraject tussen Terneuzen en Gent. Ik vind het heel belangrijk dat we grensregio’s beter aan elkaar verbinden. Door over grenzen heen te kijken en de verbindingen met onze buren te verbeteren, maken we Nederland in figuurlijke zin een stukje groter en benutten we kansen op het gebied van economie, werkgelegenheid en onderwijs. Dit project gaat daar aan bijdragen, zeker ook omdat op termijn de treinverbinding ook kan worden ingezet voor het grensoverschrijdend personenvervoer. Een mooi perspectief voor de mensen die in de regio wonen en werken. Daarnaast is dit project een grote stap op het gebied van duurzaamheid: Als de treinverbinding er straks ligt, dan scheelt dit per maand tussen de 8000 tot 9000 vrachtwagens die anders over de weg hadden gereden. We doen dit mooie project samen met onze Belgische buren. Ik hoop dat zij van hun kant ook een bijdrage gaan leveren, zodat we onderling nog beter met elkaar worden verbonden.” 

Daan Schalck, CEO van North Sea Port:

“Met dit besluit van de Nederlandse regering is een cruciale stap gezet in de financiering van dit grensoverschrijdende spoor. Naast economische motieven zet North Sea Port volop in op de verbetering van duurzaamheid en leefbaarheid in en rond het grensoverschrijdende havengebied. Een daling van het vervoer over de weg ten voordele van duurzame alternatieven zoals spoor, is een ambitie die wij met ons strategisch plan Connect 2025 hebben ingezet. Gezamenlijk werken we met de overheden en bedrijven aan de verdere versterking van de regionale en nationale duurzame economisch groei in Nederland, België en Vlaanderen. Ik ben ook hoopvol dat met deze bijdrage Europa dit unieke grensoverschrijdende spoorproject mee zal financieren. Wij zullen ons daar met onze partners en overheden gezamenlijk voor inzetten.” 

Harry van der Maas, gedeputeerde provincie Zeeland:  

“Wat een goed nieuws! Met gebundelde inzet van de betrokken partijen is hier de afgelopen jaren naar toegewerkt. Het verbeteren van deze grensoverschrijdende spoorverbinding is cruciaal voor de economische en maatschappelijke ontwikkelingen in Zeeland en de verdere ontwikkeling van North Sea Port als duurzame Europese haven. De toekenning van het Groeifonds is een belangrijke boost voor de ontwikkelingen in het goederenvervoer, en mogelijk zelfs een stap naar personenvervoer in de toekomst." 

Erik van Merrienboer, burgemeester Terneuzen: 

“Een rechtstreekse spoorverbinding oostelijk van het Kanaal van Gent naar Terneuzen komt de ontwikkeling, zowel economisch als op het gebied van de leefbaarheid van deze grensoverschrijdende regio, ten goede.”